Instruments de vent


Primer, aprende...

A continuació, practica...


Instruments de vent de fusta


Instruments de vent de metall


Embocadures