Per a què serveix la música

L'OrquestraInstruments de cordaTomado de :

Fem música a l'Ausias March

activitats musicals, sortides musicals, festes

Instruments de vent


Primer, aprende...

A continuació, practica...


Instruments de vent de fusta


Instruments de vent de metall


Embocadures